DigitEd

PAT® – Simulatore per l’auscultazione pediatrica